La percepción del paciente con LES en la creación de una Guía de Práctica Clínica

 Ha sido publicado el estudio sobre la participación de los pacientes con LES para desarrollar una Guía Práctica Clínica para dicha dolencia. Dicha GCP se editará proximamente. 

El objetivo del estudio era incorporar la perspectiva de los pacientes en el diseño de una Guía de Práctica Clínica (GPC) para el Lupus Eritematoso Sistémico en España.
Pedro Serrano-Aguilar (Jefe de Servicio de Evaluación y Planificación en la Dirección del Servicio Canario de la Salud y responsable de la ( ETS) Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias) es el director del proyecto.
Pedro-Serrano-600x330
Del estudio se desprende que los problemas de salud están clasificados entre físicos, psicológicos, familiares y socio-económicos. La insatisfacción se debe mayormente a la necesidad de información y el acceso limitado a la atención. En la consulta (muestra 102 casos) los problemas de salud más relatados fueron el dolor, la fatiga, la fotosensibilidad, trastornos en el estado de ánimo, el daño renal, la falta de concentración y pérdida de memoria. Los pacientes también mostraron insatisfacción con la mala coordinación entre la atención primaria y la especializada.
Ibservaron que muchos pacientes buscaban información para autogestionar su dolencia y también en terapias alternativas. Importantes tópicos sobre ambas cuestiones fueron discutidos por el grupo que desarrollaba la GPC para formular las preguntas que ayudarían en su elaboración.
Al final el grupo confirmó el valor de la  participación de los pacientes en el desarrollo de la GPC  para mejorar el diseño de la guía, así como extender el valor y el uso potencial de la GPC más allá de los profesionales de la salud.
Implicaciones prácticas La participación de los pacientes en el desarrollo de la GPC es necesaria para ayudar a que el Servicios de Salud avance hacia la atención centrada en el paciente. Se vio que la participación de los pacientes es factible y útil, contribuyendo a abordar las brechas entre las necesidades contextuales del paciente (trabajo, familia, pareja) y la evidencia disponible. Estas lagunas no siempre son satisfechas por los médicos participantes y los investigadores.
Información cedida por P. Serrano-Aguilar a Felupus y aparecida también en PEC (Patient Education and Counseling)

Estadísticamente asócianse patróns de danos no LES coa mortalidade

Froito da colaboración entre a Sociedad Española de Reumatología e o grupo SIDOR da Universidade de Vigo

A análise estatística identifica patróns de danos en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico e asóciaos coa mortalidade

O estudo realizouse entre 3656 pacientes dos máis de 4000 do rexistro RELESSER

En España e tamén en Galicia unha persoa de cada 1000 padece Lupus Eritematoso Sistémico, LES, unha enfermidade crónica sen cura na que o sistema inmunitario do paciente ataca a órganos e tecidos ocasionando diferentes danos. A colaboración entre o Grupo de Trabajo de Enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas de la Sociedad Española de Reumatología y el grupo de investigación SIDOR, Statistical Inference, Decision and Operations Research, ligado ao Departamento de Estatística e Investigación Operativa da Universidade de Vigo permitiu identificar tres grupos ou clústers de pacientes con LES con patróns de dano similar e avaliar a súa asociación coa mortalidade. A análise estatística de 3656 dos máis de 4000 casos que inclúe o rexistro RELESSER da Sociedad Española de Reumatología atopou concretamente tres grupos de pacientes cun patrón de dano similar: un primeiro clúster (80.6% dos casos) con pouco dano, un segundo clúster (11.4%) caracterizado por ter dano articular e non cardiovascular e un terceiro clúster (8.0%) caracterizado por ter dano cardiovascular.

“O máis importante do noso achado foi a asociación de cada un dos clústers con distintas taxas de mortalidade. Permanecer libre de dano supoñía unha maior supervivencia dos pacientes, mentres que acumular maior dano, sobre todo a nivel cardiovascular, supuña un maior risco de mortalidade”, explica o reumatólogo do Hospital Meixoeiro de Vigo José María Pego Reigosa, que xunto ao tamén reumatólogo do Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria Iñigo Rúa-Figueroa, e os investigadores do grupo SIDOR Jacobo de Uña Álvarez e Vanesa Balboa Barreiro desenvolveron este estudo.“A mortalidade no terceiro clúster (dano cardiovascular) duplicou á do clúster dous (dano articular) e esta a súa vez, case triplicou á do clúster con pouco dano, obténdose diferenzas estatisticamente significativas na mortalidade”, detalla Jacobo de Uña, investigador principal do grupo SIDOR, creado no ano 1998 e integrado na actualidade por unha trintena de investigadores e investigadoras da Universidade de Vigo.

sl1

Grupo SIDOR y el Dr JM.Pego

Os resultados deste estudo xa foron presentados no congreso anual da European League Against Rheumatism e trala publicación dun resumo na revista Annals of The Rheumatic Diseases, a de maior impacto no seu ámbito, o estudo completo vén de ser aceptado para a súa publicación en Rheumatology, a revista da Sociedade Británica de Reumatoloxía. Ademais este mes de novembro as conclusións tamén foron levadas ao congreso da Sociedade Americana de Reumatoloxía.

Resultados que permiten establecer estratexias de prevención e extrapolación de datos

Outra das novidades que introduce este estudo, que arranca en xaneiro de 2014, é que a asociación entre cada uns dos patróns de dano en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico con distintas taxas de mortalidade observouse non só a moi longo prazo, senón tamén durante os primeiros cinco anos trala diagnose da enfermidade. “Loxicamente isto ten unha importante aplicación na práctica clínica diaria, pois leva ao especialista a establecer estratexias de prevención da aparición do dano xa desde fase moi temperás da enfermidade”, sinala José María Pego, que pon de relevo a importancia do Registro de pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico da Sociedad Española de Reumatología. O RELESSER inclúe máis de 4000 pacientes sobre os que se ten recollido información exhaustiva acerca de variables demográficas, clínico-epidemiolóxicas, comorbilidades, diferentes terapias utilizadas, desenlaces, etc e na actualidade xa se atopa nunha segunda fase prospectiva lonxitudinal na que participan máis de 1500 pacientes que serán seguidos durante varios anos para tratar de identificar factores que se asocien a unha peor evolución da enfermidade.

Sobre a posibilidade de extrapolar os resultados deste estudo a outros rexistros José María Pego lembra que os pacientes de RELESSER son na súa meirande parte de raza branca, “polo que os resultados obtidos da análise dos datos do rexistro son extrapolables á maioría de países europeos con poboacións das mesmas características étnicas que o noso país”.

sl2

Jacobo de Uña, Vanesa Balboa y José María Pego.

A importancia dos métodos estatísticos na investigación aplicada

Antes de tomar parte neste estudo, o grupo SIDOR xa participara noutras investigacións médicas no contexto do estudo de biomarcardores para a progresión da sida e tamén para a diagnose do cancro de pulmón, entre outros. “A investigación clínica non é posible sen a estatística que permite analizar os rexistros e extrapolar, no seu caso, os resultados das análises á poboación obxectivo, mediante a aplicación de técnicas de inferencia estatística”, explica Jacobo de Uña, que lembra que as colaboracións universidade-hospital están a medrar en número e intensidade, ao tempo que os estatísticos ou data scientists se están a converter en “indispensables en ámbitos clave como o Bio, o TIC, o financeiro ou o político. De feito moitos dos egresados e egresadas no Máster en Técnicas Estatísticas, impartido na Facultade de Económicas de Vigo, traballan xa en hospitais, empresas ou na administración, aplicando estes métodos cuantitativos”.

Pola súa banda, o doutor José María Pego considera que a investigación estatística é de enorme interese no ámbito médico “pois permite perfeccionar a explicación de datos clínicos, epidemiolóxicos ou analíticos que temos sobre os nosos pacientes e chegar a información ou conclusións relevantes ás que non poderíamos chegar doutro xeito”, explica reumatólogo do Hospital Meixoeiro de Vigo.

Noticia de Mª del Carmen Echevarría | Aparecida en Diario da Universidade de Vigo

Hay más síndrome metabólico en mujeres con Lupus.

   Según informó HealthyDay News en un nuevo estudio publicado online en “Arthritis Care & Research” 

Se considera que medicamentos antimaláricos como la cloroquina, puede proteger a las mujeres jóvenes con lupus contra el síndrome metabólico. 

El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de EEUU define el síndrome metabólico como “el nombre de un grupo de factores de riesgo que aumentan el riesgo a padecer enfermedades del corazón y otros problemas de salud, como la diabetes y derrame cerebral.” 
Liderados por la Dra. Luciana F. Muñiz, de la Facultade de Medicina da Universidade de Sao Paulo en Brasil, los investigadores evaluaron la frecuencia de síndrome metabólico y los factores relacionadas con enfermedades o el tratamiento en 103 pacientes premenopáusicas con LES (<40 años) y 35 mujeres premenopáusicas sanas de edad similar.

Los investigaores encontraron que el síndrome metabólico fue significativamente más común entre las mujeres con lupus en comparación con las voluntarias sanas (22% frente a 5%). Dentro de este grupo el SM era más frecuente en las enfermas de LES con actividad renal y con dosis altas de prednisona acumulada. Se observó que la cloroquina se usó con menos frecuencia en las pacientes de lupus con síndrome metabólico en más casos (65% frente a 90%) .

Esto lleva a los autores a concluir que la cloroquina tiene un efecto protector sobre la prevalencia del síndrome metabólico en estas pacientes y que este beneficio contrarresta el efecto nocivo de los glucocorticoides.

medica

Fuente:
Muniz, LF; Pereira, RMR; Silva, TF; Bonfá, E; and Borba, EF; Arthritis Care & Research; doi: 10.1002/acr.22593.
 Noticia aparecida en Renal & Urology News

GSK anuncia resultados positivos de Benlysta® en su fase III

GSK anuncia resultados positivos de su ensayo fase III BLISS-SC de Benlysta® (belimumab) administrado por vía subcutánea en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES)

3078a28c6feb1f9e408af5e3811698e1_XL

GSK ha anunciado resultados del ensayo clínico pivotal fase III BLISS-SC en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) activo. Estos resultados, que se han presentado en la Reunión Anual del American College of Rheumatology/ Association for Rheumatology Health Professionals, muestran que Benlysta® (belimumab) 200 mg administrado de forma semanal por vía subcutánea más terapia estándar (TE) muestra una reducción significativamente mayor en la actividad de la enfermedad que placebo más TE.

    En lo que respecta a la variable principal de eficacia (índice de respuesta de lupus eritematoso sistémico (SRI, por sus siglas en inglés) en la semana 52), un número significativamente mayor de pacientes tratados con belimumab administrado por vía subcutánea más TE (60,8%) mostraron reducción en la actividad de la enfermedad en comparación con placebo más TE (48,47%, p=0,0011). El SRI es un criterio completo de valoración compuesto, utilizado en el programa de ensayos clínicos pivotales de fase III BLISS para belimumab administrado mediante perfusión intravenosa. Los componentes del SRI miden la reducción en la actividad de la enfermedad, definida como mejoría clínica (SELENA-SLEDAI) sin empeoramiento significativo en ningún sistema de órganos (BILAG) y sin empeoramiento en la valoración global del médico (PGA).
A pesar de utilizar la terapia estándar habitual, como glucocorticosteroides e inmunosupresores, alrededor del 60 por ciento de los pacientes de lupus continúan experimentando síntomas persistentes y exacerbaciones graves de la enfermedad.

“Este es el tercer ensayo clínico fase III de belimumab en pacientes con lupus realizado con éxito por GSK, y sus resultados refuerzan nuestra creencia en la vía del BLyS como una forma de reducir la actividad subyacente de la enfermedad“, advierte Paul-Peter Tak, vicepresidente senior y jefe de la unidad del área terapéutica de inmuno-inflamación en GSK.

En base a estos datos se iniciarán las solicitudes de aprobación a nivel mundial para una formulación subcutánea de belimumab, que proporcionaría a los pacientes idóneos una nueva aproximación a la administración del tratamiento.

Actualmente, ‘Benlysta’ está indicado en Estados Unidos para el tratamiento de pacientes adultos con lupus eritematoso sistémico (LES) activo, con autoanticuerpos positivos, que estén recibiendo tratamiento estándar.

PMPHARMA

Medical News Today

Europa Press

Oviedo instala marquesinas con filtro solar

Oviedo es la primera localidad de la región que ha instalado en algunas paradas de autobús marquesinas con filtro de protección solar.

El objetivo consiste en beneficiar a los enfermos de lupus eritematoso, para los que la exposición al sol es particularmente dañina.

La Asociación Lúpicos de Asturias (ALAS) y Cocemfe Asturias presentarán mañana la pegatina identificativa de estas marquesinas, pensadas para los entornos sanitarios. Las instaladas en el nuevo HUCA son pioneras. Tras la presentación, se realizará la pegada simbólica de la primera de estas pegatinas.

De izquierda a derecha, José Manuel Caldevilla, Nélida Gómez, Marisa Ponga, Mónica Oviedo y Ana Urdambidelus (Cocemfe) y Delia Campomanes (concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Mieres), ayer, en una marquesina del HUCA, la primera con pegatina de filtro de protección solar. L. CARADUJE

De izquierda a derecha, José Manuel Caldevilla, Nélida Gómez, Marisa Ponga, Mónica Oviedo y Ana Urdambidelus (Cocemfe) y Delia Campomanes (concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Mieres), ayer, en una marquesina del HUCA, la primera con pegatina de filtro de protección solar. L. CARADUJE

En Asturias están censados unos 800 enfermos de lupus, enfermedad autoinmune crónica que afecta al tejido conjuntivo. La principal medida de prevención es evitar la exposición excesiva al sol (especialmente entre diez de la mañana y las cuatro de la tarde), y utilizar ropa y gafas adecuadas.

Pero estas marquesinas no benefician sólo a los enfermos de lupus. Todos los dermatólogos insisten que el sol aunque es beneficioso puede resultar muy perjudicial en ciertos momentos del día y más aún en épocas del año de intensidad solar elevada. Así que todas las personas usuarias de autobuses saldrán favorecidas con esta fabulosa propuesta de la que es pionera Oviedo.

Ver video en Radio Televisión del Principado RTP

Artículo aparecido en La Nueva España